Pastoraal werkers

Als (jeugd) Pastoraal werker mag jij er zijn voor tieners die door een moeilijke periode gaan. Wat een waardevolle rol heb jij!

Tegelijkertijd krijg je ook met situaties te maken waarbij je misschien niet zo goed weet wat tieners doormaken en wat ze nodig hebben. Dat geldt mogelijk ook voor ondersteuning van tieners die een echtscheiding mee maken.

Om jou daarin te ondersteunen hebben wij het volgende aanbod:

Artikelen:

Om jezelf verder te verdiepen in het onderwerp kun je natuurlijk ook gebruik maken van het aanbod voor kerkenraden, jeugdleiders en ouders.

Extra:

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat we verder nog voor jou kunnen betekenen. Denk hierbij aan:

  • Begeleiding op maat voor het opzetten van bijvoorbeeld een thema- gespreksgroep
  • Een toerusting voor pastorale teams en of jeugdleiders over wat echtscheiding met tieners doet en wat je voor hen kunt betekenen.

In Johannes 21 vraagt Jezus tot twee keer toe of Petrus Zijn schapen wil hoeden, maar de eerste opdracht luidt: ‘Weid mijn lammeren’. Die opdracht geldt ook voor ons. In de Bijbel zien we keer op keer hoe Jezus het kind centraal stelt. En eigenlijk is dat niet zo vreemd: veel problemen die we in het volwassenenpastoraat tegenkomen hebben hun wortels in de kinder- en jeugdjaren.

Als we de opdracht van Jezus serieus nemen en problemen willen aanpakken waar ze ontstaan, zal het kinder- en jeugdpastoraat een plek moeten krijgen in de gemeente. Goede pastorale zorg aan kinderen en jongeren bestaat uit drie opeenvolgende onderdelen:

  1. Basispastoraat
  2. Pastorale zorg
  3. Bijzonder pastoraat

Klik hier om het artikel verder te lezen…


Met dit stappenplan willen we in beeld brengen welke momenten belangrijk zijn in het proces van huwelijksproblemen of echtscheiding om oog te hebben voor de kinderen en jongeren.

Klik hier om het om meer te lezen over dit stappenplan


In de leeftijd tussen de twaalf en de achttien jaar maken jongeren een hele grote ontwikkeling door. Ze groeien van een basisschoolkind tot een zelfstandig persoon met een eigen  identiteit en sociaal leven. Tijdens deze periode ontwikkelen jongeren zich op verschillende gebieden. Deze ontwikkeling valt uiteen in verschillende ontwikkelingstaken. vanuit de basis zijn deze voor iedere jongere gelijk.

Wanneer een jongere een echtscheiding mee maakt komen er naast de basis ontwikkelingstaken een aantal psychologische ontwikkelingstaken bij.
Het uitvoeren van deze extra taken helpt om het scheidingsproces goed te doorlopen.

Lees in dit artikel welke ontwikkelingstaken jongeren doorlopen en welke extra taken erbij komen bij een echtscheiding.


Voor sommige mensen is het contact met jongeren iets dat hen haast vanzelf afgaat. Voor anderen ligt dat wat anders. Je vraagt je af of jongeren wel op jou zitten te wachten… en hoe begin je een gesprek? Hoe houd je het gesprek gaande? Maar nog belangrijker: ‘Hoe kom je erachter hoe het nou echt met een tiener gaat?’ Daar zullen ze niet direct antwoord op geven.

Naast gesprekstechnieken geven we in dit artikel ook 11 tips voor het gesprek met tieners waarvan de ouders gaan schreiden of gescheiden zijn.


De term loyaliteit wordt vaak genoemd als het gaat over tieners en jongeren die een echtscheiding meemaken. Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld?

Klik hier om het artikel verder te lezen…


Een echtscheiding is voor ieder lid van het gezin een heftige gebeurtenis. Elk gezinslid zal daar op een eigen manier en in eigen tempo mee omgaan. Er is geen vaste route die gevolgd moet worden en daarom wijkt ook geen enkele manier af. Het is belangrijk dat een jongere voor zichzelf betekenis gaat geven aan wat er is gebeurd. Dit doet hij door te rouwen en het een plek te geven in zijn leven. Dit proces leidt tot herstel.

Klik hier om het artikel verder te lezen…

error: Content is protected !!