Kerkenraden

Als kerkenraad kun je op verschillende manieren betrokken zijn bij een gezin dat een echtscheiding doormaakt. Naast de pastorale zorg is de kerkenraad verantwoordelijk voor visie en beleid in de gemeente. Het is goed om als kerkenraad helder te hebben wat je als kerk kunt betekenen voor een gezin dat een echtscheiding doormaakt. Hoe zorg je ervoor dat ieder lid van het gezin zich gezien weet in deze situatie?

Om jullie kerkenraad daarin te ondersteunen hebben wij het volgende aanbod:

Artikelen:

Om je als kerkenraad te verdiepen in wat een echtscheiding voor tieners betekent, kunnen we het aanbod voor jeugdleiders, (jeugd)pastoraal werkers en ouders van harte aanbevelen.

Extra:

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat we verder nog kunnen betekenen. Denk hierbij aan:

  • Begeleiding op maat voor bijvoorbeeld het opzetten van een thema- gespreksgroep
  • Een toerusting verzorgen over wat echtscheiding met tieners doet en wat je voor hen kunt betekenen.

In Johannes 21 vraagt Jezus tot twee keer toe of Petrus Zijn schapen wil hoeden, maar de eerste opdracht luidt: ‘Weid mijn lammeren’. Die opdracht geldt ook voor ons. In de Bijbel zien we keer op keer hoe Jezus het kind centraal stelt. En eigenlijk is dat niet zo vreemd: veel problemen die we in het volwassenenpastoraat tegenkomen hebben hun wortels in de kinder- en jeugdjaren.

Als we de opdracht van Jezus serieus nemen en problemen willen aanpakken waar ze ontstaan, zal het kinder- en jeugdpastoraat een plek moeten krijgen in de gemeente. Goede pastorale zorg aan kinderen en jongeren bestaat uit drie opeenvolgende onderdelen:

  1. Basispastoraat
  2. Pastorale zorg
  3. Bijzonder pastoraat

Klik hier om het artikel verder te lezen


Met dit stappenplan willen we in beeld brengen welke momenten belangrijk zijn in het proces van huwelijksproblemen of echtscheiding om oog te hebben voor de kinderen en jongeren.

Klik hier om het om meer te lezen over dit stappenplan


In de leeftijd tussen de twaalf en de achttien jaar maken jongeren een hele grote ontwikkeling door. Ze groeien van een basisschoolkind tot een zelfstandig persoon met een eigen  identiteit en sociaal leven. Tijdens deze periode ontwikkelen jongeren zich op verschillende gebieden. Deze ontwikkeling valt uiteen in verschillende ontwikkelingstaken. vanuit de basis zijn deze voor iedere jongere gelijk.

Wanneer een jongere een echtscheiding mee maakt komen er naast de basis ontwikkelingstaken een aantal psychologische ontwikkelingstaken bij.
Het uitvoeren van deze extra taken helpt om het scheidingsproces goed te doorlopen.

Lees in dit artikel welke ontwikkelingstaken jongeren doorlopen en welke extra taken erbij komen bij een echtscheiding.

error: Content is protected !!