Ouders

Tijdens een echtscheiding heb je als ouder veel te verwerken, regelen en ook te dealen met jouw eigen emoties. Daarnaast heb je ook nog eens één van de belangrijkste taken in je leven: namelijk de opvoeding van jouw kind(eren).

Een echtscheiding heeft op verschillende terreinen grote invloed op tieners. We willen jullie als ouders door middel van een aantal artikelen met kennis en praktische tips ondersteunen om hiermee om te gaan:

Neem gerust contact met ons op als we jou op een andere manier kunnen ondersteunen, we denken graag met jullie mee.


Bij sommige ouders lijkt het in gesprek zijn met hun tieners iets dat vanzelf gaat. Voor anderen ligt dat wat anders. Ik denk dat als we heel eerlijk zijn, de meeste ouders zich herkennen in de laatste groep. Als ouders gaan scheiden heeft dit veel impact op de levens van de kinderen. Ook al is het misschien lastig, het is belangrijk om juist nu met jouw tiener in gesprek te blijven.

In dit artikel geven wij ouders informatie en praktische handvatten en tips.


In de leeftijd tussen de twaalf en de achttien jaar maken jongeren een hele grote ontwikkeling door. Ze groeien van een basisschoolkind tot een zelfstandig persoon met een eigen  identiteit en sociaal leven. Tijdens deze periode ontwikkelen jongeren zich op verschillende gebieden. Deze ontwikkeling valt uiteen in verschillende ontwikkelingstaken. vanuit de basis zijn deze voor iedere jongere gelijk.

Wanneer een jongere een echtscheiding mee maakt komen er naast de basis ontwikkelingstaken een aantal psychologische ontwikkelingstaken bij.
Het uitvoeren van deze extra taken helpt om het scheidingsproces goed te doorlopen.

Lees in dit artikel welke ontwikkelingstaken jongeren doorlopen en welke extra taken erbij komen bij een echtscheiding.


De term loyaliteit wordt vaak genoemd als het gaat over tieners en jongeren die een echtscheiding meemaken. Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld?

Klik hier om het artikel verder te lezen…


Een echtscheiding is voor ieder lid van het gezin een heftige gebeurtenis. Elk gezinslid zal daar op een eigen manier en in eigen tempo mee omgaan. Er is geen vaste route die gevolgd moet worden en daarom wijkt ook geen enkele manier af. Het is belangrijk dat een jongere voor zichzelf betekenis gaat geven aan wat er is gebeurd. Dit doet hij door te rouwen en het een plek te geven in zijn leven. Dit proces leidt tot herstel.

Klik hier om het artikel verder te lezen…

error: Content is protected !!