Ons aanbod

Het zorgen voor tieners die te maken hebben met de echtscheiding van hun ouders, vraagt kennis van pastorale zorg aan tieners, kennis van wie tieners zijn en wat een echtscheidingssituatie met hen doet. Door artikelen met praktische informatie aan te bieden willen wij werkers in de kerk, zoals jeugdleiders, ouderlingen, diakenen en (jeugd) pastoraal werkers, ondersteunen in de zorg voor tieners van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn.

Krijg je als kerk of gemeente te maken met een echtscheiding waar jongeren bij betrokken zijn, dan kunnen wij jullie ondersteunen in de zorg voor deze tieners met advies op maat.  Wij denken graag mee met jeugdwerkers, een kerkenraad of pastoraal werkers om ervoor te zorgen dat voor elk gezinslid de juiste ondersteuning kan worden geboden.  

error: Content is protected !!